HUISARTSPROTOCOLLEN.NL

praktische protocollen voor de huisartsenpraktijk

homedisclaimercopyrightcontact

beschikbare protocollen: diabetes mellitus cardiovasculair risico wondbehandeling lijkschouw
protocollen in ontwikkeling: atriumfibrilleren  
beslisschema's vergeten anticonceptie pil reden van voorschrijven op recept triagestandaard ebola
CVR start en definities organisatie diagnostiek en controles leefstijl bloeddruk cholesterol
taakverdeling
 

Bij de management van het CVR is de taakverdeling als volgt

 

de huisarts

  • is eindverantwoordelijk voor de gehele behandeling en begeleiding

  • doet aan casefinding

  • behandelt en begeleidt zo nodig de patienten die de bekwaamheid van de overige werkers te boven gaat

de praktijkondersteuner

  • inventariseert het volledige CVRprofiel

  • behandelt en begeleidt patienten tijdens de instelfase

  • doet de jaarcontrole bij patienten in de stabiele fase

de doktersassistente

  • begeleidt en signaleert problemen bij patienten in de stabiele fase

  • doet diagnostische controles o.v.v. huisarts of praktijkondersteuner