HUISARTSPROTOCOLLEN.NL

praktische protocollen voor de huisartsenpraktijk

homedisclaimercopyrightcontact

beschikbare protocollen: diabetes mellitus cardiovasculair risico wondbehandeling lijkschouw
protocollen in ontwikkeling: atriumfibrilleren  
beslisschema's vergeten anticonceptie pil reden van voorschrijven op recept triagestandaard ebola
CVR start en definities organisatie diagnostiek en controles leefstijl bloeddruk cholesterol
medicatie stappenplan cholesterolverlaging
 

Bij medicamenteuze cholesterolverlaging is de streefwaarde LDL < 2.5 mmol/l.

 

start medicatie

 

simvastatine 40 mg 1dd1

bij bijwerkingen

stop simvastatine

evalueer na 2 weken

 

geen verbetering:

klachten NIET gerelateerd aan simvastatine

herstart simvastatine 40 mg 1dd1

wel verbetering:

klachten WS gerelateerd aan simvastatine

herstart simvastatine 20 mg 1dd1 of start rovustatine 5 mg 1dd 1

bij onvoldoende effect

stop simvastatine

start atorvastatine 40 mg 1dd1