HUISARTSPROTOCOLLEN.NL

praktische protocollen voor de huisartsenpraktijk

homedisclaimercopyrightcontact

beschikbare protocollen: diabetes mellitus cardiovasculair risico wondbehandeling lijkschouw
protocollen in ontwikkeling: atriumfibrilleren  
beslisschema's vergeten anticonceptie pil reden van voorschrijven op recept triagestandaard ebola
   
copyright
 

HUISARTSPROCOLLEN.NL, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUISARTSPROCOLLEN.NL of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Het gebruik van informatie op deze internetsite voor in uw huisartsenpraktijk is commercieel gebruik. Afdrukken en/of downloaden van de informatie van deze website voor gebruik in uw huisartsenpraktijk is dus niet toegestaan.

Het is toegestaan en wordt op prijs gesteld om links naar de startpagina van HUISARTSPROCOLLEN.NL aan te bieden.

Gebruik van deze internetsite
De op deze internetsite aangeboden informatie is een persoonlijke bewerking en interpretatie van algemeen geaccepteerde medische richtlijnen. De teksten op HUISARTSPROTOCOLLEN.NL zijn geschreven voor medisch geschoolde lezers. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.