HUISARTSPROTOCOLLEN.NL

praktische protocollen voor de huisartsenpraktijk

homedisclaimercopyrightcontact

beschikbare protocollen: diabetes mellitus cardiovasculair risico wondbehandeling lijkschouw
protocollen in ontwikkeling: atriumfibrilleren  
beslisschema's vergeten anticonceptie pil reden van voorschrijven op recept triagestandaard ebola
   
filosofie
 

HUISARTSPROTOCOLLEN.NL wil de uitgebreide informatie die beschikbaar is over verschillende medische onderwerpen structureren. Het doel is om de belangrijkste gegevens snel toegankelijk maken, bruikbaar te maken voor de praktijk van alledag, voor huisarts, praktijkassistente en praktijkondersteuner.

 

Protocollen in de vorm van een website bieden die toegankelijkheid. Veel beter dan protocollen op papier. Op deze wijze bestaat er maar één exemplaar van het protocol en is iedereen ervan verzekerd dat hij/zij werkt met de allerlaatste versie van het protocol.

 

Inhoudelijk zijn de protocollen gebaseerd op de NHG-standaarden. Daarbij zijn ook enkele persoonlijke keuzes gemaakt. Voor zo ver de persoonlijke keuzes afwijken van de NHG-standaarden, wordt dit expliciet vermeld en gemotiveerd.

Organisatorisch zijn de protocollen gebaseerd op jarenlange ervaring in een goed lopende samenwerking tussen drie huisartsen en twee praktijkondersteuners (en drie praktijkassistentes). Voor de ziektebeelden, waarvoor de zorg gedeeld wordt tussen huisarts en praktijkondersteuner, wordt een taakverdeling aangegeven.De aangegeven taakverdeling is bruikbaar in de praktijk en sluit aan bij de mogelijkheden en behoeftes van praktijkondersteuners.