Atriumfibrilleren
• Atriumfibrilleren is een hartritmestoornis die zich kenmerkt door een chaotische elektrische activiteit van de atria, gevolgd door een irregulaire actie van de ventrikels.
• Atriumfibrilleren kan leiden tot en behandeling is gericht op voorkomen van
 ◦ trombo-embolische complicaties, met name CVA/TIA
 ◦ te hoge ventrikelfrequentie leidend tot verminderde belastbaarheid of circulatoire insufficiëntie

Uitlokkende factoren
Voor behandeling voor atriumfibrilleren wordt ingezet moeten de volgende uitlokkende factoren uitgesloten, dan wel behandeld worden
• koorts
• anemie
• hyperthyreoidie
• intoxicaties (koffie, alcohol, stimulantia)
• medicatie (B-sympathicomimetica)
• lichamelijke inspanning
• stress
Eénmalig atriumfibrilleren behoeft geen verdere behandeling, tenzij leeftijd < 65 jaar, dan is verwijzing naar de cardioloog geïndiceerd.
 
Verwijzing naar de cardioloog
Verwijzing naar de cardioloog is geïndiceerd bij
• mogelijke onderliggende oorzaak
 ◦ leeftijd < 65 jaar
 ◦ souffle bij auscultatie hart
• grote kans op herstel naar sinusritme
 ◦ eerste aanval van atriumfibrilleren
 ◦ duur < 48 uur
 ◦ geen eerdere mislukte cardioversie
• onvoldoende ritmecontrole