In het kader van (een poging tot) containment van de epidemie, kan iedereen met mogelijke covid-19 klachten zich laten testen.

Huisarts neemt de test af als

In alle andere gevallen neemt de GGD de test af.


Een aantal landen eist een (negatieve) covid-19-pcr test voor toegang tot het land. Het testen van mensen zonder klachten valt buiten de openbaren gezondheidszorg. Enkele particuliere instellingen bieden deze test wel aan, bijvoorbeeld

Travel Health Clinics

KLM Health services (ook voor niet vliegtuig passagiers)