Verschillende kaderhuisartsen-expertgroepen hebben stroomschema's ontwikkeld om u te helpen in de huisartsenpraktijk de juiste beslissing te nemen.
Let op: deze schema's zijn alleen van toepassing bij (verdenking op) covid-19.

Telefonische triage door doktersassistente

Kernboodschap: Alarmsymptomen zijn

  • niet te wekken, sufheid, verwardheid
  • ademhalingsfrequentie > 24/min, benauwdheid bij inspanning
  • bleek, (neiging tot) flauw vallen, heftige zweten, niet op de benen kunnen staan

Telefonische triage door arts

Kernboodschappen

  • covid-19 ervaren vaak geen dyspnoe, bepaal de ademfrequentie
  • beoordeel de inspanningstolerantie
  • vangnet: gelijk contact opnemen bij achteruitgang, bijv. vermoeidheid en uitputting
  • bel de volgende dag om te beoordelen hoe het beloop is

Fysieke beoordeling en beleid

Kernboodschap: ABCD instabiel

  • ademfrequentie > 24/min
  • SO2 < 92-94%
  • systolische bloeddruk < 100 mmHg