De taken binnen de huisartsenpraktijk worden tav de DM behandeling als volgt verdeeld:

assistente

 • doet bloedglucosebepalingen ovv huisarts of POH

 • ontvangt zelfcontrole uitslagen van de patiënt en geeft die door aan de juiste persoon

POH

 • doet in principe de gehele begeleiding en behandeling van DM-patiënten

 • geeft educatie

 • stelt zo nodig reeds voorgeschreven medicatie bij, overlegt achteraf met de huisarts hieromtrent

 • overlegt vooraf met de huisarts als een nieuw medicament geïndiceerd is/lijkt

 • bereidt de jaarcontrole voor

huisarts

 • is eindverantwoordelijk

 • doet aan casefinding

 • accordeert alle medicatievoorschriften

 • doet een deel van de jaarcontrole