Check

 • Q toppen aanwezig?
 • ST elevatie?
 • T inversie?

Q = infarct (recent of oud)

 • kleine Q's mogelijk normaal in V5-6
 • een pathologische Q is
  • breder dan 0.04 s (1 klein vakje) of
  • dieper dan 1/3 van QRS in III
 • Q in V1-2-4: anterior infarct
 • Q in I en AVL: lateraal infarct
 • Q in II, III en AVF: inferior infarct
 • Q (pathologisch) in V6, hoge R in V1: posterior infarct

ST elevatie = acuut proces

 • lokalisatie schade als bij Q
 • T golf elevatie: cave pericarditis
 • ST depressie: cave subendocardiaal infarct

T inversie = ischemie

 • T is normaliter positief in II, III en V2 - V6
 • een geïnverteerde T is symmetrisch