Check

 • abnormale golven, pauzes, onregelmatigheid?
 • P voor elke QRS?
 • QRS na elke P?
 • meet PR: van begin van P tot begin van QRS
 • meet QRS: van begin Q tot eind S

Interpretatie

 • sinusritme: regulair, P voor elke QRS en QRS na elke P
 • irregulair
  • P toppen gelijkvormig: zeldzaam, wel abnormaal
  • P toppen wisselend van vorm: wandelende pacemaker
  • P toppen niet goed herkenbaar: atriumfibrilleren
  •  
  • pauze in normaal ritme, hervatting niet in het oorspronkelijke ritme: sinusarrest
 • extra slagen
  • prematuur: te vroeg
  • escape: na pauze langer dan 1 cyclus
  • afwijkende P, normaal QRS: atriaal
  • geen P, te vroege QRS: nodaal
  • breed QRS, compensatoire pauze: ventriculair
 • paroxysmale tachycardie 150-250/min
  • normale P (soms afwezig), QRS en T: atriaal
  • geen P, normale QRS en T: nodaal
  • breed QRS: ventriculair
 • flutter
  • continue opeenvolging van identieke P's: atriumflutter
  • continue bifasische golven: ventriculaire flutter
 • fibrillatie
  • onregelmatige rommelige basislijn met normale QRS: atriumfibrilleren
  • totaal onregelmatige lijn: ventrikelfibrilleren
 • blok
  • 1 of meer cycli ontbreken, hervatting in oorspronkelijke ritme: SA blok
   • NB pauze in normaal ritme, hervatting niet in het oorspronkelijke ritme: sinusarrest
  • PR > 0.2 sec (=1 groot vak): 1e graads AV blok
  • P met 2/3/4 op 1 opvolging van QRS of progressieve lengte PR: 2e graads AV blok
  • P ritme onafhankelijk van QRS ritme (20-40/min): 3e graads AV blok
  • QRS > 0.12 s (3 kleine vakjes): bundeltakblok (criteria voor hypertrofie niet van toepassing)
   • R R' in V1-2, brede S in V5-6: rechter bundeltak blok
   • R R' in V5-6, brede S in V1-2: linker bundeltak blok (criteria voor infarct niet van toepassing)
  • QRS 0.10 - 0.12 s, Q1 S3, linker as deviatie: anterior hemiblok
  • QRS 0.10 - 0.12 s, S1 Q3, rechter as deviatie: posterior hemiblok