(on)verwacht overlijden

Als een behandelend huisarts een lijkschouw moet verrichten heeft hij drie functies

  • behandelaar van de overledene

  • begeleider van de nabestaanden

  • onderzoeker naar de doodsoorzaak

Bij verwacht overlijden zal de laatste functie nauwelijks een rol spelen in het handelen. Dit protocol is gericht op het handelen in twijfelgevallen en overlijden zonder bekende oorzaak. Bij onverwacht overlijden biedt dit protocol een leidraad om eenvoudig te vinden aanwijzingen voor een niet-natuurlijke dood, niet over het hoofd te zien.

doel van de lijkschouw

Een lijkschouw is bedoeld om antwoord te krijgen op de volgende vragen

  • Is de betrokkene overleden?

  • Wat is de identiteit van de overledene?

  • Wat is het tijdstip van overlijden?

  • Wat is de oorzaak van het overlijden?