Contra-indicaties voor hormonale combinatiepreparaten als anti-conceptie

Contra-indicaties Relatieve contra-indicaties
 • trombo-embolisch voorval in de persoonlijke anamnese
  • diep veneuze trombose
  • longembolie
  • myocardinfarct
  • herseninfarct
  • transient ischemic attack
  • angina pectoris
 • trombo-embolisch voorval in de naaste familie
 • leeftijd > 35 jaar en roken
 • leeftijd > 35 jaar
 • roken
 • migraine met aura
 • migraine
 • diabetes mellitus met vasculaire complicaties
 • diabetes mellitus
 • hypertensie systolisch > 160
 • hypertensie diastolisch > 100 mm Hg
 • hypertensie systolisch 140-160
 • hypertensie diastolisch 90-100 mm Hg
 • ernstige hyperlipidemie
 • hyperlipidemie in de familie
 • bloedstollingsstoornis
 
 • langdurige immobilisatie
 • (stop eventueel combinatiepreparaat 4 weken voor een geplande immobilisatie periode tot 2 weken na afloop van de immobilisatie)
 • reizen > 4 uur per dag
 
 • cardio-vasculaire aandoening
  • atriumfibrilleren
  • aritmie
  • coronaire hartziekte
  • hartklepaandoening
 
 • medische aandoening met verhoogd trombose risico
  • maligniteit
  • systemische lupus erythematosus
  • sikkelcelziekte
  • ziekte van Crohn
  • colitis ulcerosa
  • hemolytisch uremisch syndroom
 
 • geneesmiddelgebruik met verhoogd trombose risico
  • corticosteroiden
  • neuroleptica
  • antipsychotica
  • antidepressiva
  • chemotherapie