Bewegingsapparaat

De Ottawa Ankle Rules (OAR) helpen beslissen of röntgendiagnostiek nodig is na een enkeldistorsie.

Waarschijnlijkheid van jicht op basis van klinische kenmerken

Benodigde vocht en koolhydraten innname tijdens inspanning

Overzicht van de huidinnervatie volgens dermatomen en perifere huidzenuwen

Inschatting risico op persisterende lage rugpijn