Waarschijnlijkheid van jicht op basis van klinische kenmerken

Kenmerk Score
Mannelijk geslacht 2
Eerder doorgemaakte (ook volgens patiënt) vergelijkbare monoartritis 2
Binnen één dag ontstaan 0,5
Roodheid gewricht 1
MTP-1-gewricht aangedaan 2,5
Voorgeschiedenis: hypertensie, myocardinfarct, hartfalen, CVA/TIA, perifeer arterieel vaatlijden 1,5
Urinezuurgehalte > 0,35 mmol/l 3,5

Interpretatie

Score ≥ 8: waarschijnlijkheid jichtdiagnose > 85%.

Score 4 - 8: waarschijnlijkheid jichtdiagnose niet goed te bepalen.

Score ≤ 4: waarschijnlijkheid jichtdiagnose < 5%.