De Ottawa Ankle Rules (OAR) helpen beslissen of röntgendiagnostiek nodig is na een enkeldistorsie.

De OAR zijn van toepassing binnen 7 dagen na het trauma en zijn het meest sensitief binnen 2 dagen na het trauma.
De OAR zijn niet van toepassing als op basis van de aard van het trauma of na inspectie röntgenonderzoek geïndiceerd is en bij kinderen onder de 5 jaar.

Röntgenonderzoek van de enkel is geïndiceerd bij Röntgenonderzoek van de voet is geïndiceerd bij
- pijnprovocatie bij palpatie van het posterieure deel van de distale 6 cm van de fibula (laterale malleolus) - pijnprovocatie bij palpatie van de basis van het os metatarsale 5
- pijnprovocatie bij palpatie van het posterieure deel van de distale 6 cm van de tibia (mediale malleolus)

- pijnprovocatie bij palpatie van het os naviculare

- pijn in de enkel en onvermogen om 4 stappen te lopen direct na het trauma en in de spreekkamer

- pijn in de voet en onvermogen om 4 stappen te lopen direct na het trauma en in de spreekkamer