Eerstelijns beslisregel voor het bepalen van de D-Dimeer

Indicatie

De eerstelijns beslisregel voor het bepalen van de D-dimeer is geïndiceerd bij verdenking op diep veneuze trombose (DVT) op basis van een pijnlijk, gezwollen en/of rood (onder)been.

Beslisregel

Item Punten
Man 1
Gebruik orale anti-conceptie 1
Maligniteit aanwezig 1
Operatie < 1 maand terug 1
Geen trauma dat de zwelling in de kuit verklaart 1
Uitgezette venen van het been 1
Verschil kuitomvang > 3 cm 2

Score

 • tel de punten op
 • score 4 of hoger = hoge verdenking DVT: echografie om DVT aan te tonen dan wel uit te sluiten. (Bepaling D-dimeer niet geïndiceerd.)
 • score 0 -3 = lage verdenking DVT: laat (cito) D-Dimeer bepalen.
  • verhoogd D-Dimeer: echografie om DVT aan te tonen dan wel uit te sluiten
  • normaal D-Dimeer: DVT (redelijkerwijs) uitgesloten

Contra-indicaties

De D-dimeer bepaling is niet betrouwbaar bij

 • zwangere vrouwen (D-Dimeer vals positief)
 • patiënten die al eerder een DVT of longembolie hebben doorgemaakt
 • patiënten die behandeld worden met antistolling
 • klachten langer dan 60 dagen