Maak onderscheid tussen bekkenscheefstand, bekkenkanteling en bekkenverwringing.