Mensen met klachten

In het kader van (een poging tot) containment van de epidemie, kan iedereen met mogelijke covid-19 klachten zich laten testen.

Huisarts neemt de test af als

  • de uitslag van de test gevolgen heeft voor de behandeling van de patiënt
  • de uitslag van de test gevolgen heeft voor de organisatie van de zorg rond deze patiënt
  • uit praktische overwegingen indien de huisarts al met covid bescherming bij de patiënt is, om de noodzaak voor een apart contact met de GGD te voorkomen

 als de huisarts samenwerkt met een erkend laboratorium komen de kosten voor een corona-PCR-test voor rekening van het budget van de Openbare GezondheidsZorg (OGZ), en betaalt de patient geen kosten of eigen risico

In alle andere gevallen neemt de GGD de test af.

testmethode PCR antigeen sneltest antilichaam test
doel aantonen actieve infectie aantonen actieve infectie aantonen doorgemaakte infectie
materiaal keel en neus swab keel en neus swab serum
tijdstip meest sensitief eerste 7 dagen meest sensitief eerste 7 dagen

minimaal 2 weken na 1e ziektedag
bij voorkeur na 3 weken

karakteristieken

"gouden standaard"
sensitiviteit 70-90%

Ga bij een positieve test uit van Covid-19 
Verricht bij negatieve test PCR ter controle 
Niet betrouwbaar bij geen klachten 

klinische consequenties onduidelijk

Mensen zonder klachten

Een aantal landen eist een (negatieve) covid-19-pcr test voor toegang tot het land. Het testen van mensen zonder klachten valt buiten de openbare gezondheidszorg. Enkele particuliere instellingen bieden deze test wel aan, bijvoorbeeld

Travel Health Clinics

KLM Health services (ook voor niet vliegtuig passagiers)

Health Check Centers