Verschillende kaderhuisartsen-expertgroepen hebben stroomschema's ontwikkeld om u te helpen in de huisartsenpraktijk de juiste beslissing te nemen.

Telefonische scheiding patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19

Kernboodschap: houd rekening met covid-19 bij

 • bewezen covid-19
 • redenen voor thuisquarantaine
 • (nieuwe) klachten passend bij covid-19 en geen negatieve PCR-test


Let op: de onderstaande schema's zijn alleen van toepassing bij (verdenking op) covid-19.

Telefonische triage door doktersassistente

Kernboodschap: Alarmsymptomen zijn

 • niet te wekken, sufheid, verwardheid
 • ademhalingsfrequentie > 24/min, benauwdheid bij inspanning
 • bleek, (neiging tot) flauw vallen, heftige zweten, niet op de benen kunnen staan

Telefonische triage door arts

Kernboodschappen

 • covid-19 ervaren vaak geen dyspnoe, bepaal de ademfrequentie
 • beoordeel de inspanningstolerantie
 • vangnet: gelijk contact opnemen bij achteruitgang, bijv. vermoeidheid en uitputting
 • bel de volgende dag om te beoordelen hoe het beloop is

Fysieke beoordeling en beleid

Kernboodschap: ABCD instabiel

 • ademfrequentie > 24/min
 • SO2 < 92-94%
 • systolische bloeddruk < 100 mmHg