De behandeling van diabetes mellitus bestaat uit

educatie

leefregels

medicatie om risico op HVZ te verlagen en de glucosespiegel te reguleren

Educatie bestaat uit het bijbrengen van kennis, inzichten en vaardigheden inzake

 • het samenspel van voeding, insuline en activiteiten en de invloed op de bloedglucosespiegel

 • de streefwaarden voor glucose, HbA1c, lipiden en bloeddruk

 • het (zelf) formuleren van haalbare doelen mbt gewicht, rookgedrag, lichaamsbeweging en medicatietrouw

 • dagelijkse inspectie van de voeten bij een matig of hoog risico op een ulcus en het dragen van passend schoeisel en sokken zonder dikke naden

 • regelmatige oogheelkundige controle

 • herkenning van de signalen van hyper- en hypoglykemie en hoe hierop te reageren

 • adequaat handelen bij ziekte, koorts, braken en verre reizen

 • eventuele controle en regulatie van de eigen bloedglucosewaarden

 

De leefregels bij diabetes mellitus zijn gericht op een juiste glucoseregulatie en vermindering van het risico voor hart en vaatziekten.

De belangrijkste leefregels voor diabetes mellitus zijn

 • stoppen met roken

  • roken versterkt het ongunstige effect van diabetes mellitus op hart en vaten, en is ook nog om vele andere redenen slecht voor de gezondheid

 • voldoende beweging

  • lichaamsbeweging vermindert de insulineresistentie, draagt bij aan vermindering van overgewicht en verhoogt de (relatieve) spiermassa in het lichaam; bovendien is gebrek aan lichaamsbeweging een onafhankelijke risicofactor voor hart en vaatziekten

  • de benodigde hoeveelheid lichaamsbeweging is afhankelijk van het gestelde doel. Ter bestrijding van insulineresistentie is minimaal 4x per week minimaal 20 minuten matig intensieve training vereist

 • optimale voeding

  • een juiste balans tussen inname van snel en langzaam verteerbare koolhydraten, energieverbruik en glucoseregulerende medicatie is voor de glucoseregulatie van belang

  • alcohol levert veel calorieen en stopt de gluconeogenese

  • voeding heeft ook invloed op andere risicofactoren voor hart en vaatziekten zoals bloeddruk en cholesterolspiegels

 • overgewicht bestrijden

  • overgewicht verhoogt insulineresistentie en is ook een onafhankelijke risicofactor voor hart en vaatziekten

Medicatie die bij patiënten met diabetes mellitus is geïndiceerd

 • glucoseregulerende medicatie

  • indien met dieet alleen de streefwaarden niet worden bereikt

 • anti-hypertensiva

  • indien RR > 140/85

  • indien er vanwege co-mobrbiditeit een indicatie is voor een lagere bloeddruk

 • statine

  • indien LDL > 2.5

  • indien triglyceriden > 4.5

 • ACE-remmer

  • indien er sprake is van micro-albuminurie

 • acetylsalicylzuur

  • indien er sprake is van een atherosclerotische aandoening van hart, bloedvaten of nieren