Medische obductie

Als meer duidelijkheid over de doodsoorzaak gewenst is, kan een medische obductie worden overwogen.

  • toestemming: voor een medische obductie is toestemming vereist van de overledene bij leven, of de nabestaanden

  • kosten: een medische obductie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en komt dus voor kosten van de erfgenamen/nabestaanden. In de praktijk neemt het ziekenhuis dat de obductie uitvoert vaak de kosten voor haar rekening.

  • procedure: de behandelend arts overlegt met de (dienstdoende) patholoog-anatoom in de regio over de te volgen procedure en te verwachten kosten

  • uitslag:  het obductieverslag valt onder het medisch beroepsgeheim jegens de overledene. Die doorbreken kan alleen met zogenaamde "veronderstelde toestemming", (of bij conflict van plichten,) net zoals de overige gegevens van het medisch dossier. In de praktijk betekent dit dat de huisarts wel in grote lijnen de uitslag aan de nabestaanden kan vertellen, maar bijvoorbeeld geen kopie van het obductieverslag zal meegeven.

Gerechtelijke obductie

Een gerechtelijke obductie wordt geregeld door de gemeentelijk lijkschouwer en valt buiten het bestek van dit protocol.