A-verklaring

Als de behandelend arts overtuigd is van een natuurlijke dood, vult hij/zij de zogenaamde A-verklaring in. De A-verklaring is nodig voor het in gang zetten van begrafenis, crematie of ontleding en wordt dus bij voorkeur direct na de lijkschouw ingevuld en bij de overledene achtergelaten. Bij een begrafenis of crematie regelt een begrafenisondernemer de verdere afhandeling.

B-verklaring

De B-verklaring wordt door dezelfde arts ingevuld als de A-verklaring. Dit formulier wordt bij voorkeur direct na de lijkschouw ingevuld en in de bijbehorende envelop gedaan. De envelop wordt dichtgeplakt en over de sluiting plaatst de behandelend arts zijn/haar handtekening. Als deze envelop bij de overledene wordt achtergelaten, kan de begrafenisondernemer de verdere afhandeling regelen.

Als de behandelend arts meer tijd nodig heeft om het B-formulier in te vullen (bijvoorbeeld omdat overleg met de eigen huisarts nodig is), kan een tijdstip en plaats van ophalen met de begrafenisondernemer worden afgesproken, dan wel kan de behandelend arts het formulier zelf versturen naar de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeente van overlijden.

Op basis van de B-verklaring stelt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en statistieken van doodsoorzaken samen. Het CBS biedt op haar website een uitgebreide toelichting op het B-formulier

toelichting B-formulier>>