Natuurlijke dood

Er is sprake van een natuurlijke dood als
 • het overlijden het gevolg is van een voorafgaande ziekte of complicatie hiervan
 • het overlijden het gevolg is van een bekende complicatie van een juist uitgevoerde medische handeling
 • de oorzaak van het overlijden onduidelijk is, maar de (verdere) lijkschouw geeft geen aanwijzingen voor een niet-natuurlijke dood

Niet natuurlijke dood

Er is sprake van een een niet-natuurlijke dood als het overlijden het gevolg is van
 • ongeval
 • verdrinking
 • verstikking
 • geweld
 • vergiftiging
 • overdosis
 • zelfdoding
 • euthanasie
 • actieve levensbeĆ«indiging zonder verzoek
 • zwangerschapsonderbreking > 24 weken zwangerschap
 • een (para)medisch incident